Informacja o promieniowaniu jonizującym

Firma OncoSolutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność związaną z zastosowaniem promieniowania jonizującego na podstawie stosownych zezwoleń wydanych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, polegającą na instalacji i uruchamianiu akceleratorów liniowych oraz szkoleniu, w miejscu stosowania, aparatury do konfekcjonowania radiofarmaceutyków i innych substancji promieniotwórczych stosowanych w diagnostyce i terapii medycznej.

 

Pracownicy firmy wykonują czynności związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące wyłącznie w zewnętrznych podmiotach posiadających stosowne zezwolenia i wymaganą infrastrukturę.

 

W wyniku prowadzonej działalności nie powstają odpady promieniotwórcze. Żadne substancje promieniotwórcze w postaci stałej, gazowej lub ciekłej
nie są odprowadzane do środowiska.

 

W trosce o bezpieczeństwo pracowników, pacjentów oraz osób z ogółu ludności prowadzona jest dozymetria indywidualna oraz wykonywane są pomiary środowiska pracy, na podstawie których stwierdza się, że dawki graniczne określone ustawą Prawo atomowe (tekst jednolity – Dz.U. z 2023 r. poz. 1173, 1890) nie są przekraczane. 

 

Zaktualizowano: 11.06.2024

Strona tylko dla profesjonalistów.
Czy Ty jesteś profesjonalistą ?

TAK
NIE